Vlasulja i Racic

Vlasulja (Aiptasia mutabilis) i Racic;

20 cm; na 4m, lipanj,

otocje Brijuni