Murina

Murina (Muraena helena);

80 cm; na 8 m, studeni,

Dubrovnik, kanal Daksa