Kirnjica

Kirnjica (Anthias anthias);

18 cm; na 48 m, srpanj,

o. Mljet, Vanji skolj