Kirnja

Kirnja (Epinephelus marginatus) na jednom od najvecih

koraljnih grebena busenastog koralja (Cladocora cespitosa)

u Jadranu; na 11 m, srpanj, o. Mljet, Veliko jezero, Veliki most