Jastog

Jastog (Palinurus elephas);

30 cm; na 20 m, travanj,

o. Mljet, Crna sika