Hacelia Attenuata

Hacelia attenuata;

23 cm; na 16 m, veljaca,

otocje Kornati, otocic Purara